ROZPIS TÝDENNÍCH AKTIVIT

ZKO ŽIŽICE

 

Den

Akce

Kontakt

PO

Navečer – obrany

J. Sojková    -  776768151
L. Adamec   - 606134385

ÚT

16,00 – školka pro štěňátka
17,00 – škola, škola pokročilejší
18,00 – výcvik ZKO Žižice (členové)

J. Sojková    -  776768151
J. Dvořáková - 315720171
 

ST

Odpoledne výcviky – E. Sýkorová
navečer – obrany – E. Sýkorová

E. Sýkorová – 736241030

ČT

9,00  - školka pro štěňátka a mladé psy (po telefonické dohodě – v jednání)
odpoledne  -  výcvik AGILITY

J. Sojková    -  776768151
E. Korejsová - 732239209

Navečer – obrany (v jednání)

E. Sýkorová – 736241030
J. Sojková    -  776768151

SO

8,00 – škola pro pokročilejší
9,00 – školka pro štěňátka

J. Sojková    -  776768151
J. Dvořáková - 315720171

NE

dopoledne  -  výcvik AGILITY
navečer výcviky – E. Sýkorová

E. Korejsová – 732239209
E. Sýkorová – 736241030

Mimo uvedené časy mohou probíhat výcviky po dohodě – vždy kontaktujte svého výcvikáře nebo předsedkyni ZKO – Jaromíru Sojkovou

Některé víkendové dny budou probíhat hromadné akce (zkoušky, závody, akce chovatelských klubů) – v takovém případě odpadá akce podle tohoto plánu.